ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเขียว กับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากรุกหญิง รุ่นอายุ12ปี และเด็กหญิงชิตาภา มั่นศรีจันทร์ คว้าชัยลำดับ9จากการแข่งขันกีฬาหมากฮอส หญิง รุ่นอายุ12ปี

อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเขียว กับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากรุกหญิง รุ่นอายุ12ปี และเด็กหญิงชิตาภา มั่นศรีจันทร์ คว้าชัยลำดับ9จากการแข่งขันกีฬาหมากฮอส หญิง รุ่นอายุ12ปี

เว็บไซต์ทางการศึกษา